Κακαρόντζας Γεώργιος - Καθηγητής Εφαρμογών

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

ΤΕΙ Λάρισας