Αρχική Σελίδα  | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  | EE  | Γ'ΚΠΣ  |

Προηγμένες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας


blue triangle .gifΗμερίδα Έναρξης
blue triangle .gifΗμερίδα Τέλους
blue triangle .gifΠύλη Ασύγχρονης
blue triangle .gifΝέα-Ανακοινώσεις
blue triangle .gifΕκπαιδευτικό Υλικό - Τεχνικές Αναφορές
blue triangle .gifΥποστηρικτικό Υλικό

Στοιχεία για το έργο

 • Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».
 • Η ημερομηνία έναρξης του έργου είναι 1/12/2005 και η ημερομηνία λήξης του έργου είναι η 30/9/2006.
 • Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 116.054 ευρώ και ο φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το Υπουργείο Παιδείας- Γραφείο της ΚτΠ.
 • Το έργο χρηματοδοτείται κατά 75% από το ΕΚΤ και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

Στόχοι του έργου

 • 12 διαλέξεις σύγχρονης εκπαίδευσης.
 • 12 σειρές διαλέξεων που θα μαγνητοσκοπηθούν και θα αποθηκευτούν σε εξυπηρετητές βίντεο.
 • 2 κύκλοι σεμιναρίων των τεχνικών του ΚΔΔ σε θέματα τηλεκπαίδευσης.
 • 10 κύκλοι ενημερώσεων- σεμιναρίων του εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέματα τηλεκπαίδευσης.
 • Η τεχνική υποστήριξη των δράσεων που αναφέρθηκαν.  
 • Δράσεις ενημέρωσης
 • Πύλη (portal) του ιδρύματος προς τις προηγμένες υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης
 • 2 ενημερωτικές ημερίδες

Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας - Μέτρο 1.2 "ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ"
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την ΕΕ και κατά 25% από Εθνικούς πόρους

©2005, ΤΕΙ Λάρισας...... credits