Αρχική Σελίδα  | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  | EE  | Γ'ΚΠΣ  |

Προηγμένες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας


blue triangle .gifΑρχική Σελίδα

Εκπαιδευτικό Υλικό - Τεχνικές Αναφορές

 1. Παρουσίαση με θέμα Αλγόριθμοι και Στοιχεία Πολυπλοκότητας, Σάββας Ηλίας, Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΤΕΙ Λάρισας
 2. Παρουσίαση με θέμα Επισκόπηση των Τεχνολογιών της Java, Κακαρόντζας Γεώργιος, Καθηγητής Εφαρμογών του τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΤΕΙ Λάρισας
 3. Τεχνική αναφορά με θέμα την Τηλεκπαίδευση, Κυριακή Μπαλτά, Βιβλιοθηκονόμος - Τεχνολόγος Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη
 4. Παρουσίαση με θέμα Η Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Μένη Τσιτουρίδου, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 5. Οδηγός χρήσης της εφαρμογής ePresence Producer για την δημιουργία υλικού ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, Κακαρόντζας Γεώργιος, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΤΕΙ Λάρισας
 6. Παρουσίαση με θέμα Εξ αποστάσεως εκπαίδευση - Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας, Κυριακή Μπαλτά, Βιβλιοθηκονόμος - Τεχνολόγος Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη
 7. Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυμορφική Εκπαίδευση: Προβληματισμοί για μία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασμού διδακτικού υλικού, Αντώνης Λιοναράκης
 8. Η μορφή και ο τρόπος λειτουργίας των τηλετάξεων
 9. Οδηγός Σχεδιασμού, Διαμόρφωσης και Διαχείρισης Χώρων & Αιθουσών Τηλεκπαίδευσης
 10. Προς μία θεωρία της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης - η εξέλιξη της πολυπλοκότητάς της, Αντώνης Λιοναράκης
 11. Οδηγίες για την παραγωγή εκπαιδευτικών βίντεο τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τηλεκπαίδευση σπουδαστών.

Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας - Μέτρο 1.2 "ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ"
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την ΕΕ και κατά 25% από Εθνικούς πόρους

©2005, ΤΕΙ Λάρισας...... credits