Ημερομηνία/Ώρα Αντικείμενο Παρουσιαστής Εγγραφείτε
Unknown - Unknown Διαδικασίες Ανάπτυξης Λογισμικού (Δοκιμαστικό) Κακαρόντζας Γεώργιος
Unknown - Unknown Software Processes (TEST) Untitled