Εγγραφή ePresence

1. Πρώτα ελέγξτε την εγκάτάσταση για να διαπιστώσετε αν πληροί τις ελάχιστες παρακάτω απαιτήσεις:

Πλατφόρμα Ελάχιστες απαιτήσεις
Για όλες τις πλατφόρμες -Απαιτείται ανάλυση οθόνης 1024x768
- Ευρυζωνική σύνδεση (Cable, DSL, LAN συνιστώνται, αλλά υποστηρίζονται και τα 56k modems)
Linux - Pentium III 733 ή ισχυρότερο
- 128 MB RAM (512 MB συνιστάται)
- Helix Player 10 (Πατήστε εδώ για οδηγίες).
Windows - Windows 98/2000/2003/XP
- Pentium III 733 ή ισχυρότερο
- 128 MB RAM (512 MB συνιστάται)
- Internet Explorer 6 + ή Mozilla 1.6
- Windows Media Player v9 ή RealPlayer8
Mac OS X - 128 MB RAM (512 MB συνιστάται)
- IE 5.x, Mozilla 1.2 ή Safari 1.2.1 (Σηνείωση: Safari 1.2.1 δεν μπορεί να κατεβεί ξεχωριστά, αλλά είναι διαθέσιμο μόνο σαν κομμάτι του OS X 10.3.3 update)
- RealPlayer για MacOSX.